Tuesday, March 26, 2013

Negara Bangsa

Huraikan faktor-faktor yang mendorong pembentukan negara bangsa Turki pada abad ke-20

Pendahuluan

  • Zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid II
  • Pengasasan Turki Muda
Isi-isi Penting

1. Tekanan kuasa-kuasa barat

Britain, Perancis dan Rusia bersaing antara satu sama lain untuk menguasai kekayaan kawasan Turki Uthmaniyah. Kuasa-kuasa besar tersebut bergabung  untuk menghancurkan empayar Turki Uthmaniyah. Pihak barat juga menghasut penduduk bukan Islam di wilayah Turki Uthmaniyah untuk memberontak. Negara-negara  Eropah ingin menghancurkan empayar Turki Uthmaniyah untuk merebut wilayah-wilayah dan harta peninggalannya. Tindakan kuasa-kuasa barat ini mendorong sultan empayar Turki Uthamaniyah untuk menguatkan pembentukan negara-negara Turki.

2. Dasar Pan-Islamisme

Dasar Pan-Islamisme menekankan fahaman perpaduan dan kerjasama umat Islam di bawah pimpinan khalifah yang membela hak umat Islam sejagat. Kefahaman ini bukan sahaja disebarkan di Turki tetapi juga di seluruh dunia. Melalui dasar ini, umat Islam di Turki digesa untuk bersatu padu di bawah kepimpinan Sultan Abdul Hamid II. Baginda berusaha membangunkan keagungan khalifaj Islamiyyah. Tokoh-tokh seperti Jamaluddin al-Afghani dan Rashid Rida membantu sultan menggerakkan program Pan-Islamisme untuk menahan kemaraan kuasa-kuasa barat. Penyatuan umat Islam ini juga menyebabkan pembentukan negara bangsa.

3. Sistem Pendidikan

Pada zaman Sultan Abdul Hamid II, sistem pendidikan adalah untuk memajukan empayar Turki supaya setaraf dengan negara-negara Barat. Banyak sekolah, peringkat rendah menengah serta institusi pendidikan dibina untuk mencapai matlamat perpaduan dan kemajuan. Pada awal abad ke-20 idea-idea seperti nasionalisme dan sekularisme dapat menyerap secara beransur-ansur dalam kehidupan masyarakat Turki. Konsep negara bangsa menjadi kesan daripada fahaman kebangsaan moden dalam kalangan golongan cerdik pandai ini. Ideologi yang berada dalam pemikiran golongan terpelajar Islam di Turki membawa kepada keruntuhan empayar Turki Uthamaniyah dan penubuhan negara bangsa Turki.

4. Rejim Turki Muda

Peranan golongan Turki Muda (Young Turks) menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Golongan ini terdiri daripada pelajar yang telah melanjutkan pelajaran ke luar negara. Pada tahun 1908, Rejim Turki Muda mengisytiharkan pemberontakan terhadap sultan. Mereka banyak dipengaruhi oleh revolusi Perancis 1789. Rejim Turki Muda ini menekankan dasar Turkifikasi sebagai reaksi kepada penentangan golongan bukan Islam dari kawasan Balkan. Mereka memainkan peranan penting dalam menganjurkan nasionalisme di Turki demi merealisasikan impian bangsa Turaniah.

5. Peranan golongan minoriti
Pembinaan negara bangsa Turki juga bergantung kepada peranan golongan  minoriti dalam empayar Turki Uthmaniyah. Di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, golongan Ahl al-Dimmah ini diberi pelbagai keistimewaan. Antara golongan ini ialah orang kristian dan orang Yahudi dari kawasan Balkan. Mereka dilindungi dan diberi hak selaras dengan tuntutan Islam. Namun, mereka tidak setia kepada sultan apabila mereka dihasut oleh orang Barat untuk memberontak. Pemberontakan oleh orang Armenia dan campur tangan orang Yahudi menyemarakkan lagi semangat nasionalisme puak nasionalisme Turki dan Arab.

Kesimpulannya

Empayar Turki Uthmaniyah berakhir aabila rejim Turki Muda melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dengan memihak kepada Jerman. Kekalahan dalam perang ini kepada tentera bersekutu menghancurkan empayar Turki Uthamaniyah. Banyak daerah di bawahpenguasaan Turki Uthmaniyah mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya Mustafa Kamal Atarturk berjaya mengisytiharkan sebuah kerajaan republik Turki dengan sokongan padu rakyat Turki.


No comments:

Post a Comment