Friday, March 15, 2013

Latihan Dalam Perkhidmatan

BENGKEL PEMBINAAN DAN PENGAPLIKASIAN MODUL I-THINK


Peta Pemikiran®
Guru-guru SMK. Penanti telah didedahkan dengan penggunaan i-think dalam pengajaran dan pembelajaran pada 27 Disember 2012. Bengkel Pembinaan dan Pengaplikasian Modul i-Think ini bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan pelajar berinovatif. Selepas pendedahan ini guru-guru perlu melaksanakan peta pemikiran dalam pengajaran dan pembelajaran mulai 7 Januari 2013. Bengkel ini dikendalikan oleh Jawatankuasa Pemandu i-Think

JAWATANKUASA PEMANDU I-THINK

Pengerusi                           :              Pengetua
Penyelaras                         :              Pn Raha bt Abdul Aziz
Setiausaha                         :              Pn Rahimah bt Rahim
Ahli Jawatankuasa             :              Pn Aini Zahariah bt Mohamed
                                                        Pn Norazura bt Said
                                                        Pn Siti Hajar bt Mohamad @ Abd Aziz


Guru-guru SMK. Penanti cepat belajar, mari kita lihat hasilnya

Pn. Raha bt Abdul Aziz [JU i-Think dan Penyelaras i-Think SMK Penanti]


Pn Rahimah bt Rahim [Setiausaha Pemandu i-Think SMK Penanti]

Pn Siti Hajar bt Mohamad [AJK Pemandu i-Think]

Sesi Ceramah


Sesi Berbengkel                                     Sesi Pembentangan


No comments:

Post a Comment