Monday, March 25, 2013

Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa

Bincangkan faktor-faktor yang mendorong perluasan kuasa Barat semasa pemerintahan Khalifah Uthmaniyah di Turki pada abad ke-20

Pendahuluan

  • latar belakang imperialisme barat
  • latar belakang kerajaan Turki Uthmaniyah
Isi-isi Penting

1.Persaingan kuasa-kuasa barat

Persaingan antara negara Eropah seperti Britain, Perancis, Jerman, Rusia, dan,  Austria-Hungary berlumba-lumba  untuk merebut wilayah-wilayah empayar Turki Uthmaniyah. Keluasan tanah jajahan membangunkan kekuatan negeara-negara baraat Semakin luas tanah jajahan semakin inggi sanjungan yang diberikan. Perancis telah menceroboh dan menakluki Algeria dan Tuisia. Pemimpin-pemimpin Turki Uthmaniyah tidak dapat mempertahankan kawasan keraba masalah dalaman. Rusia juga berperang dengan kerajaan Turki Uthmaniyah untuk mendapatkan wilayah-wilayah di kawasan Balkan. Britain juga menguasai Mesir dan Teluk Arab. Britain juga mengadakan perjanjian dengan penguasa wilayah Kuwait dan Amerika untuk menentang pemimpin kerajaan Turki Uthmaniyah.

2. Kesan Rvolusi Perindustrian

Revolusi Perindustrian telah mendorong perluasan kuasa barat di Turki Uthmaniyah. Sektor perindustrian berkembang pesat pada abad ke-18. Penciptaan enjin berkuasa wap, perlombongan arang batu dan kemajuan dalam sistem pengangkutan merancakkan lagi revolusi perindustrian. Kekayaan sumber dari tanah jajahan memenuhi keperluan kilang-kilang. Perdagangan antarabangsa juga berkembang pesat akibat sistem kewangan yang dinamik. Pinjaman kredit kepada golongan usahawan dan pemodal mendorong perluasan kuasa. Pemodal-pemodal Eropah banyak melabur di Afrika Utara dengan terlibat dalam sektor pertanian, perlombongan dan penyediaan jalan raya dan jalan kereta api. Perluasan kuasa barat di wilayah=wilayah boleh membawa keuntungan yang besar untuk penjajah barat.

3. Pembinaan Terusan Suez

Pembinaan Terusan Suez juga mendorong perluasan kuasa barat. Kuasa-kuasa barat telah menguasai terusan ini kerana terusan ini merupakan jalan perdagangan laut yang paling penting pada masa itu. Perdagangan antarabangsa berkembang pesat kerana lalauan perdagangan dipendekkan dan dapat menjimatkan kos. British berjaya menguasai terusan ni dengan membeli 45% jumlah saham syarikat awam yang membina terusan ini. British membeli saham ini ini daripada Khedif Ismail, Gabenor Mesir yang hampir muflis. Dengan memiliki Terusan Suez, British dapat meluaskan kuasanya di Mesir.

4. Rebutan kuasa-kuasa barat untuk Petroleum

Kawasan Turki Utmaniyah kaya dengan petroleum. Sumber ekonomi ini mendorong kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan konsesi melombong petroleum. Britain, Perancis dan Jerman menggunakan muslihat dan tipu helah untuk mencapai impian mereka. Sultan Abdul Hamid II kehilangan takhta baginda kerana isu cari gali minyak petroleum. Pada awal abad ke-20, petroleum ditemjui di Iran, Iraq, Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain. Penemuan ini menimbulkan persaingan dan konflik antara kuasa barat. Jerman dan Amerika Syarikat juga mula melibatkan diri dalam perluasan kuasa di Turki Uthmaniyah.

5. Konsep Modenisme

Kuasa barat mengagumi para tokoh yang menerima baik konsep hidup moden dan menganggap kerajaan Turki Uthmaniyah yang menolak konsep modenisme sebagai manusia yang kolot dan undur. Kuasa-kuasa barat ini menguatkan lagi konsep modenisme melalui sistem pendidikan dan komunikasi. Negara-negara barat ini juga memburukkan Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman. Mereka juga ingin meruntuhkan empayar Turki Uthmaniyah yang dipimpin oleh Islam kerana menolak konsep modenisme.

Kesimpulan

Empayar Turki Uthmaniyah runtuh selepas Perang Dunia Pertama. Empayar ini berpecah kerna negara-negara Eropah yang meraih kemenangan membahagi-bahagikan empayar ini. Sistem pemerintahan khalifah dihapuskan dan kerajaan Turki Uthmaniyah sebuah republik.

No comments:

Post a Comment