Friday, March 12, 2010

Tema 1 : Manusia dan Masyarakat

Faktor-faktor Makkah Menjadi Salah Sebuah Kota Penting Sebelum Islam


Pendahuluan • Sejarah Kota Makkah Zaman Nabi Ibrahim


 • Doa Nabi Ibrahim


 • Masyarakat Kota Makkah ; Amaliqah, Jurhum, Khuzaah dan Quraisy

Idea Utama


Kedudukan geografi
 • Kedudukan Kota Makkah yang terletak di daerah Hijaz iaitu di bahagian Tengah Semenanjung Tanah Arab


 • Wujud tamadun di sekelilingnya seperti Mesopotamea, Babylon, Sidon dan Tyre


 • Kedudukan di tengah-tengah laluan perdagangan


 • Penduduk Quraisy sendiri giat dalam perdagangan

Pusat Ibadah
 • Ada kaabah menjadi tumpuan penduduk


 • di keliling kaabah terdapat kira-kira 360 buah patung berhala yang dianggap suci


 • Kaabah dan kawasan sekeliling sebagai kawasan suci


 • Kaabah menjadi kawasan aman pada bulan-bulan suci Zulkaedah, Zulhijjah,Muharram dan Rejab

Pusat Perdagangan
 • Kedudukan di tengah-tengah laluan persimpangan jalan perdagangan antara kota-kota di Syam, Yaman, Hirah dan kota-kota di pinggir pantai Laut Merah.


 • Rombongan pedagang akan singgah selama dua atau 3 hari untuk berehat dan mengambil air dari telaga zam-zam

Pusat kebudayaan
 • Orang Arab terkenal sebagai penggemar seni dan kebudayaan seperti bersyair


 • Semasa musim haji mereka dapat menghadiri pesta pertandingan seni di Ukaz selama dua

Pentadbiran dan layanan yang baik