Saturday, February 4, 2012

Kokurikulum Tingkatan 6 SMK. Penanti

JAWATAN KUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM TINGKATAN 6
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENANTI
14400 KUBANG SEMANG
2010


Penaung : Pn Hajh Siti Ajar binti Man
Pengerusi : Tn, Hj. Shamsudin bin Mat
Guru Kokurikulum : Pn. Faridah binti Abdullah
En. Mohd Azrin bin Miskom
Guru-Guru Penasihat: Pn. Hjh Sakinah binti Saleh
En. Mohammad Roslaini bin Abdul Razak
Pn. Shamsul Khamariah binti Salim
Pn. Rozita binti Idris
Pn, Mazlini binti Othman
Pn. Latipah binti Ahmad
Pn. Loh Anna
Pn. Norida binti Harun
Pn. Che Rampawan binti Nayan
Pn. Anida binti Abdul Malik
Pn. Zubaidah binti Mohd Ali
En. Moktar bin Syed Ahmad
Pn. Zainap binti Abdul Rashid
Pn. Faridah binti Saad

GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM TINGKATAN 6

Unit Beruniform

a)Kadet Remaja Sekolah : En. Moktar bin Syed Ahmad
Pn. Zainap binti Abdul Rashid
En. Mohd Azrin bin Miskom

b)Pasukan Pandu Puteri : Pn. Anida binti Abdul Malik
Pn. Zubaidah binti Mohd Ali

c)Pasukan Puteri Islam : Pn. Faridah binti Saad
Pn. Faridah binti Abdullah

Persatuan/Kelab

a.Persatuan Pra Universiti : Pn. Hjh Sakinah binti Saleh
En. Mohammad Roslaini bin Abdul Razak
Pn. Shamsul Khamariah binti Salim

b. Kelab Komunikasi : Pn. Rozita binti Idris
Pn, Mazlini binti Othman

c) Kelab Penyelidikan : Pn. Latipah binti Ahmad
Pn. Loh Anna

d) Kelab Wira Dagang : Pn. Norida binti Harun
Pn. Che Rampawan binti Nayan


Bidang Tugas Guru Penasihat :

1. Merancang dan menyediakan Program Tahunan.
2. Mendaftar keahlian dalam kalangan pelajar-pelajar menggunakan Borang
Permohonan Keahlian semasa Meyuarat Penubuhan.
3. Menulis surat permohonan Penubuhan kepada Pengetua dengan menyertakan;
a. Senarai Jawatankuasa Penaja
b. Perlembagaan
c. Cadangan Program Tahunan
4. Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan dan melantik Jawatankuasa
pengurusan dalam kalangan pelajar-pelajar dan menghantar satu salinan Minit
Mesyuarat serta senarai Jawatankuasa kepada penyelaras kokurikulum satu
minggu selepas mesyuarat.
5. Mengadakan dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa kecil sekurang-kurangnya satu
kali setiap separuh tahun.
6. Menyelia, mengurus dan mengendalikan semua aktiviti yang dirancang pada
masa aktiviti yang dijadualkan.
7. Merekod kehadiran semua murid dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
8. Memastikan laporan kegiatan mingguan dihantar salinan kepada penyelaras
kokurikulum tiga hari selepas aktiviti.
9. Menyediakan satu laporan tahunan yang lengkap dan dihantar kepada Guru
Penolong Kanan Kokurikulum pada akhir bulan Oktober.
10.Memastikan surat kebenaran penjaga diedarkan kepada pelajar-pelajar sebelum
aktiviti luar sekolah dijalankan.
11.Mengurus dan menyimpan segala rekod penglibatan , pencapaian dan salinan sijil
penghargaan murid dalam aktiviti luar.
12.Memastikan segala urusan surat menyurat berkaitan kegiatan kokurikulum
berjalan lancar.
13.Memastikan semua aktiviti berjalan sebagaimana kurikulum dan perancangan
tahunan yang disediakan.
14.Menyediakan laporan untuk penyediaan sijil kokurikulum pelajar-pelajar pada
akhir tahun, khasnya kelas peperiksaan awam.
15.Menyelaras dan mengurus penyertaan pelajar-pelajar dalam pertandingan
peringkat daerah, negeri dan seterusnya.


JENIS-JENIS PERSATUAN/KELAB AKADEMIK/SUKAN TINGKATAN 6

1. Persatuan Pra Universiti
2. Kelab Komunikasi
3. Kelab Penyelidikan
4. Kelab Wira Dagang

JENIS-JENIS UNIT UNIFORM TINGKATAN 6

1. Kadet Remaja Sekolah
2. Pasukan Pandu Puteri
3. Pasukan Puteri Islam
4. Persatuan Bulan Sabit Merah

RUMAH SUKAN

1. Pahlawan
2. Perwira
3. Pendekar
4. Panglima

No comments:

Post a Comment